Waterspeelpark Splesj parkregels

Voor een aangenaam en veilig verblijf

Om jou en je medegasten een aangenaam en veilig verblijf op ons park te kunnen bieden, hanteren wij op ons park o.a. de volgende regels.
 
 • Bij calamiteiten: informeer een medewerker en/of bel 112.
 • Diefstal of andere dringende zaken kun je melden bij een medewerker. Waterspeelpark Splesj is niet verantwoordelijk voor jouw eigendommen. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen die niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van Waterspeelpark Splesj. Bezoekers wordt geadviseerd om hun eigendommen goed te bewaken en geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten.
 • Voorkom gevaarlijk gedrag en houd steeds toezicht op je kinderen.
 • Je mag een medegast of medewerker van het park niet tot overlast zijn of aanstootgevend gedrag vertonen.
 • Je moet je te allen tijde kunnen legitimeren en een geldig entreebewijs kunnen overhandigen. Bij overtreding van de regels of het parkreglement zijn medewerkers van Molecaten Park Bosbad Hoeven gemachtigd je het verblijf te ontzeggen zonder restitutie entreegeld, de toegang te verbieden en indien noodzakelijk je van het park te (laten) verwijderen.
 • Het verblijf op het terrein van Molecaten Park Bosbad Hoeven en Waterspeelpark Splesj is geheel voor eigen rekening en risico van de bezoekers.
 • Bezoekers worden geacht de ter plaatse geldende regels en veiligheidsvoorschriften na te leven.

Overige regels over veiligheid, zorg voor anderen en het milieu die van toepassing zijn als je verblijft op het park kan je vinden in het parkreglement.

Aanvullende regels Waterspeelpark Splesj

 • Kinderen zonder zwemdiploma mogen het park uitsluitend betreden onder directe begeleiding van een volwassene (18+) in badkleding die over voldoende zwemvaardigheid beschikt.
 • Kinderen zonder zwemdiploma dienen tenminste twee zwemvleugels te dragen en dienen constant onder jouw toezicht te zijn. Zij mogen geen gebruik maken van het duikbassin en de Superwaterglijbanen.
 • Waterspeelpark Splesj kan tijdelijk (gedeeltelijk) gesloten zijn vanwege weersomstandigheden en in verband met je veiligheid en welzijn.
 • Roken is enkel toegestaan in de daarvoor aangewezen rookzone.

Niet toegestaan is:

 • het meenemen van een huisdier
 • het meenemen van glas en/of glaswerk
 • het deponeren van afval buiten de vuilnisbakken
 • balspel buiten de daarvoor bestemde sportvelden
 • barbecueën of stoken van open vuur
 • zwemmen zonder gebruikelijke zwemkleding
 • topless of naakt recreëren
 • het met meerdere personen gebruik maken van kleedcabine, douche of toilet
 • bij naderend onweer te zwemmen en/of de trappentorens te betreden
 • het aanwezig hebben of gebruiken van (versterkte) geluids- of muziekapparatuur