Tips & belangrijke informatie

per 6 september 2019

Openingstijden receptie t/m 29 september:

 • donderdag t/m maandag: van 09:00 – 12:00  uur en ’s middags wel telefonisch bereikbaar
 • dinsdag en woensdag: gesloten en wel telefonisch bereikbaar

Vanaf maandag 30 september is de receptie gesloten. We zijn wel telefonisch of per e-mail bereikbaar. Als u dat wilt kunt u ook even naar de receptie op Molecaten Park Rondeweibos (Schapengorsedijk 19 in Rockanje) gaan die dagelijks van 09.00 – 17.00 uur is geopend. Het kan zijn dat we daar buiten aan het werk zijn. Bel ons dan gerust op 0181-401944.

Seizoensverlenging – meld u jaarlijks vóór 15 oktober aan!

De periode van de seizoensverlenging is verlengd, zodat u ook in de voorjaarsvakantie kunt genieten van uw vaste staanplaats. Als u deelneemt, kunt u tegen betaling van het tarief seizoensverlenging (zie prijslijst) ook verblijven en overnachten in de periode van 1 november 2019 t/m 5 januari 2020, 17.00 uur en van 22 februari t/m 27 maart 2020. Op vrijdag 27 maart begint het officiële seizoen. Alleen aangemelde gasten voor seizoensverlenging krijgen toegang tot het park. Indien u in deze maanden op het park (in uw kampeermiddel) verblijft accepteert u registratie als deelnemer aan de seizoensverlenging en bent u het tarief verschuldigd. Interesse in seizoensverlenging? Meld u jaarlijks vóór 15 oktober aan! Bel, mail of kom langs in de receptie

Sluiting park

Het park is gesloten van 1 november 2019, 17.00 uur, t/m 11 januari 2020. Wij verzoeken u vriendelijk de plaats opgeruimd en netjes achter te laten. Na zondag 12 januari 2020 is het park elke zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur voor gasten geopend. U mag dan langskomen om te klussen, te tuinieren of even lekker te genieten en u mag dan niet tussen zonsondergang en zonsopkomst op het park verblijven. Hebt u seizoensverlenging afgesproken? Dan bent u in de perioden van 1 november 2019 t/m 5 januari 2020 en van 22 februari t/m 26 maart 2020 dagelijks van harte welkom en u mag dan ook op het park overnachten.

Start van het nieuwe seizoen

Vrijdag 27 maart 2020 om 09.00 uur gaat Van Iterson weer open. U bent vanaf dan weer van harte welkom. Indien u zich heeft aangemeld voor seizoensverlenging dan bent u vanaf zaterdag 22 februari 10.00 uur welkom!

Winnaar Molecaten Vaste Gasten Loterij 2019

Iedere zomervakantie verrast Molecaten op één van de parken een vaste staanplaats-gast met een super cadeau: het vaste staanplaats tarief voor het volgende jaar hoeft niet betaald te worden! Op zaterdag 31 augustus was het zover! De winnaar van de ‘Vaste Gasten Loterij 2019’ is... lees snel verder >

Definitie gezin

We hebben geluisterd naar gasten die ons hebben aangegeven dat onze definitie van gezin (zie de prijslijst) niet helemaal meer van deze tijd is. Wij geven hen groot gelijk. Tijden veranderen en onze definitie van een gezin - al vele jaren dezelfde - was nodig toe aan een update.
 • Tot 1 januari 2020 verstaan wij onder een gezin: de hoofdgast, zijn (levens)partner en thuiswonende ongehuwde/niet-samenwonende kinderen tot een maximum van 6 personen
 • Na 1 januari 2020 verstaan wij onder een gezin: de recreant en de partner met wie de recreant een gezamenlijk huishouden voert en minderjarige kinderen van de recreant en/of de partner met wie de recreant een gezamenlijk huishouden voert tot een maximum van 6 personen in totaal.

Deze definitie biedt voordelen voor een recreant met een “samengesteld gezin”: hij/zij hoeft per 1  januari 2020 niet langer extra te betalen voor minderjarige kinderen van de partner met wie hij/zij een gezamenlijk huishouden voert: minderjarige kinderen zijn namelijk bij de prijs inbegrepen tot en met een totale gezinsgrootte van 6 personen.

Per 1 januari 2020 worden minderjarige kinderen tot het gezin gerekend. Als een kind jonger is dan 18 jaar is het minderjarig. Zodra een op de overeenkomst bijgeschreven minderjarig kind de 18-jarige leeftijd bereikt is de recreant het tarief voor een mederecreant verschuldigd met ingang van de daaropvolgende maand.
In het geval onze overeenkomst automatisch voor een jaar wordt verlengd zal onze nieuwe definitie van gezin per 1 januari 2020 op onze overeenkomst van toepassing worden.

Prijzen 2020

In de loop van 2019 kregen wij te maken met een lastenstijging, o.a. als gevolg van toegenomen loonkosten. De inflatie over 2019 heeft naar verwachting een beperkt effect op de prijzen. Al met al zagen wij ons genoodzaakt sommige prijzen met ingang van 2020 aan te passen.
Naar de prijslijst >

Kampeerreglement

Graag vragen wij uw aandacht voor het kampeerreglement en onze afvalwijzer. Leest u het nog eens door?
Bekijk het kampeerreglement Molecaten Park Van Iterson >

Op visite bij Molecaten!

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen wij (staanplaats)gegevens van onze gasten niet bekendmaken wanneer een bezoeker daarom vraagt. Het is verstandig vooraf uw staanplaats door te geven aan uw bezoek of af te spreken elkaar telefonisch te bereiken bij aankomst. Onze receptionistes zijn altijd bereid een plattegrond mee te geven aan uw bezoek!

Komt er iemand logeren?

Dat vinden we natuurlijk erg leuk! Een logé dient u aan te melden bij de receptie. Nadat het logé-tarief (€ 4,00 p.p.p.n.) is voldaan mag ook uw logé gebruik maken van alle faciliteiten. U bent te allen tijde als recreant verantwoordelijk voor het gedrag van uw logé. Wij bieden ook logé-strippenkaarten aan (zie de prijslijst).

Verhuur aan derden – op aanvraag

Het overnachten van een derde bij u en het onderverhuren van uw kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is enkel toegestaan na schriftelijke aanmelding bij de receptie, uitdrukkelijk verkregen toestemming en na betaling van de logékosten p.p.p.n. Zie hiervoor het kampeerreglement, artikel 3 onder het kopje Toegang park en voorzieningen.

Overzicht van wel en niet toegestane bomen, struiken en planten

Molecaten streeft ernaar haar parken zo goed mogelijk op die natuurlijke omgeving te laten aansluiten. Vanuit landschappelijke uitgangspunten en met een visie op hoe het park er in de toekomst uit zou moeten zien werken onze groenspecialisten, vaak het hele jaar door, aan een ideale inrichting van het park.

In de ideale inrichting van het park komen de belangen van onze gasten en de doelstellingen vanuit een visie op natuur- en landschapsbeheer optimaal samen. In een beheervisie staat aangegeven hoe wij deze doelstellingen willen bereiken: onder andere door het bevorderen van natuurlijke habitats en biodiversiteit, door een heldere sortimentskeuze en door het duurzaam beheren van onze groenvoorzieningen en waterpartijen.

Als vaste gast kunt ook u een bijdrage leveren aan een ideale inrichting van het park, o.a. door (niet vrijblijvend bedoeld) rekening te houden met ons Overzicht van wel en niet toegestane bomen, struiken en planten. In dit overzicht staan de op ons park niet toegestane soorten plantmateriaal en ook het plantmateriaal dat u op ons park, met uitsluiting van andere soorten, mag gebruiken voor een natuurlijke erfafscheiding.

Het Overzicht van wel en niet toegestane bomen, struiken en planten vindt u achter het kampeerreglement.
Bekijk het kampeerreglement Molecaten Park Van Iterson >

Geef uw telefoonnummer en e-mailadres aan ons door

Uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer zijn voor ons belangrijk om snel en gemakkelijk met u te communiceren. Heeft u of een familielid een ander telefoonnummer of een ander e-mailadres, dan horen wij het graag.

Rij voorzichtig!

Wij vragen bestuurders van motorvoertuigen hun snelheid op het park aan te passen aan de omstandigheden. Rij dus voorzichtig in het belang van uzelf, uw medegasten en op het park spelende kinderen. Spreek zo nodig een ander (vriendelijk) aan op zijn/haar snelheid. Een verkeersveilige omgeving maken wij samen!

Noodgevallen

Bel in een noodgeval altijd direct 112 en vergeet niet ook de receptie in te lichten. Na sluitingstijd belt u ons noodnummer. Vermeld duidelijk de locatie op het park of, indien bekend, het veld en nummer van de plaats, aan de alarmcentralist en aan ons. Zo kunnen we de hulpdienst goed opvangen en alles zo snel mogelijk laten verlopen, dit in ieders belang!
Telefoonnummer receptie: 0181-401200
Noodnummer: 06-22675997.

Plaatsnummer duidelijk zichtbaar

Is op uw plaats het plaatsnummer duidelijk zichtbaar? Kijk hier jaarlijks goed naar. Voor spoedeisende hulp kan dit van levensbelang zijn!

Eerste hulp

Onze vaste medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener en kunnen eerste hulp verlenen.

Echt even doen

In de periode 1 november t/m 26 maart dient u alle losse voorwerpen en (party)tenten van de plaats verwijderd of opgeborgen te hebben. Alleen dan kunnen wij het onderhoud aan onze groenvoorziening goed verzorgen.

Pinguïngasten geef uw gasstand door

Gasten die een huisje hebben op de Pinguïn vragen we vriendelijk om vóór zondag 27 oktober de stand van de gasmeter aan ons door te geven. Dit kan per e-mail, middels een belletje of een briefje in onze brievenbus. Als we de stand van de gasmeter niet tijdig van u ontvangen zijn we genoodzaakt het verbruik te schatten.

Alle winterklaar tips op een rij

 • Houd uw staanplaats in de winter netjes en verwijder alle losse voorwerpen of berg deze op.
 • Het beste kunt u bij het winterklaar maken van uw kampeermiddel alle goederen van waarde naar huis meenemen. Laat gordijnen open, zodat duidelijk is dat er niets te halen valt. Geef inbrekers geen kans!
 • Voorkom bevroren leidingen! Het aftappen/isoleren van een kraan of leiding is even werk, maar dan weet u ook zeker dat u volgend voorjaar uw voorzieningen weer in prima staat aantreft.
 • Om veiligheidsredenen (i.v.m. gevaar voor hulpverleners zoals de brandweer) is het in de winter niet toegestaan in uw kampeermiddel een gasfles op te slaan.

Tips voor uw veiligheid

Wij vragen uw aandacht voor de veiligheid in uw kampeermiddel en op de staanplaats:
 • Gas: gebruikt u gas, laat u dan regelmatig uw apparaten, zoals de geiser, schoonmaken. Vervang de gasslang tenminste elke twee jaar of eerder bij gebreken.
 • Water: denk volgend jaar weer aan het laten doorlopen van alle leidingen in uw huisje, chalet of stacaravan. Dit om legionella in uw waterleidingen te voorkomen.
 • Elektra: vergeet niet uw aardlekschakelaar af en toe te controleren.
 • Brandblusser: in elk kampeermiddel is een goedgekeurd brandblustoestel van tenminste 2 kg verplicht. Denkt u er aan dat toestel ook jaarlijks te laten keuren?
 • Goed idee: net als bij u thuis een rook- en/of koolmonoxidemelder installeren in uw kampeermiddel. Controleer regelmatig of de batterij het nog doet, zeker na een lange periode van afwezigheid.
 • Verzekering: is uw huisje, chalet of stacaravan wel (voldoende) verzekerd? Schade aan uw eigen huisje, chalet of stacaravan is al erg genoeg maar mochten hierdoor ook uw buren schade oplopen, dan bent u daarvoor ook aansprakelijk. Kijkt u ook eens op www.recreatieverzekeringen.nl/Recreatiewoningverzekering. Met deze verzekering bent u ook verzekerd voor schade door bijvoorbeeld vandalisme, brand, hagel of andere onverwachte invloeden als u even niet bij uw huisje, chalet of stacaravan bent.
 • Tip: laat uw elektrische apparaten, gasinstallatie en gasverbruikstoestellen in uw kampeermiddel eens in de drie jaar keuren.

Verkoop stacaravan of chalet

Heeft u het voornemen uw stacaravan/chalet met behoud van plaats te verkopen? Laat het ons weten! Molecaten biedt u namelijk de mogelijkheid uw te koop staande stacaravan/chalet op de website te plaatsen. Informatie over de verkoopprocedure is te verkrijgen op de receptie.