Passie voor recreatie

Al generaties lang!

Molecaten_Familie Slager Wij exploiteren al generaties lang campings en vakantieparken aan stranden, in bossen en aan meren. Overal tonen wij in woord en daad respect voor mens en omgeving: de natuur is immers onlosmakelijk verbonden met de belevingswaarde van onze gasten.

Onze bedrijven renderen duurzaam en hebben daarom een toegevoegde waarde voor onze samenleving. Winst kent immers vele gezichten. Daarom zoeken wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust op en participeren wij breed in de samenleving, zowel lokaal als landelijk. Recreëren zien wij als een eerste levensbehoefte en in dienst staand van het welzijn van de mens.

In de ontwikkeling van Molecaten houden we strikt vast aan de familiemissie: eigentijdse visie, bedrijfsmatig en maatschappelijk verantwoord exploiteren en met partners duurzaam werken aan verblijfsaccommodaties voor de gast van de toekomst. De gast van de toekomst verlangt van Molecaten een eigentijds en steeds aangepast en betaalbaar product. Innovatie en verandering in product en beleving is de constante uitdaging waar Molecaten zich voor geplaatst ziet. Wij zijn pas content als de ervaring de verwachting overtreft.

Familie Slager
Molecaten